Teoriat onnen filosofit

Onnellisuus on yksi ihmiselämän ikuisuuskysymyksistä. Se esitetään yleisesti auvoisena tilana ja jonakin tavoittelemisen arvoisena, usein jopa ainoana asiana mihin ihminen pohjimmiltaan pyrkii. Kaikkihan me haluamme olla onnellisia, toteaa mies kadulla, ja monet akateemiset filosofit ovat samaa mieltä. Kolme stoalaista strategiaa onnellisuuden löytämiseksi. Tähän mennessä olet luultavasti tajunnut, että stoalaisten strategioiden hyödyntäminen onnellisuuden löytämiseksi tarkoittaa joidenkin historian suurimpien ajattelijoiden jalanjälkien seuraamista. Antiikin teoriat eivät ole hierarkkisia ja kokonaisia. Tiettyjä, perustavia teesejä tai termejä, joista vähemmän perustavat termit voitaisiin johtaa, ei ole. Antiikissa esimerkiksi tieteen teoriat olivat melko huonosti kehittyneitä. Ne eivät olleet rakenteeltaan tai ennustuskyvyltään huomattavia. Etiikka ja moraali Termi ”etiikka” tulee kreikan sanasta êthos, joka tarkoittaa ensi sijaisesti luonnetta.Aristoteleen kuuluisassa Nikomakhoksen etiikassa tutkimuksen kohteena on ihmisen luonne ja erityisesti ominaisuudet, joiden perusteella luonnetta voidaan sanoa hyväksi – siis luonteen hyvyydet eli hyveet (ethikai aretai).Tämän etymologian mukaan etiikka on oppia luonteen hyveistä. FI2 Filosofinen etiikka . Pääsivulle . Filosofinen etiikka - moraalifilosofia - moraali, tavat ja lait - moraalin hyödyt, kehitys ja dilemmat - arvot ja normit - arvot ja tosiasiat - Humen laki/giljotiini - moraalinen toimija ja vastuu - moraalin olemistapa - objektivismi, subjektivismi, relativismi Estetiikka - kauneus - taide Hyvän elämän malleja - etiikan teorioita - ihannevaltiossa filosofit hallitsijoina (yhteisomistus, ei omia jälkeläisiä) Aristoteles (384-322 eKr.) - hylkäsi ideaopin, oliot muodostuvat aineksesta ja muodosta - hyve-etiikka. Keskiaika - filosofia kirkon ja teologian palvelija (myös islamilaista ja juutalaista filosofiaa) Augustinus (354-430 jKr.) - Tunnustukset -kirja - mm. ajan ... Utilitarismi tai utilisaarinen etiikka on eettinen teoria, jonka mukaan toimenpide on moraalisesti oikea, jos se pyrkii edistämään onnea, ei vain sen, joka tekee sen, vaan kaikkien niiden, joita tämä toiminta koskee. Päinvastoin, toiminta on virheellinen, jos se ajaa onnettomuutta. Eettiset teoriat: eudemonismin henkinen tausta Koska se on 'hyvä' lähtökohta, on mahdollista viitata johonkin tai jonkun 'hyvään', mutta sen kaksi versiota voidaan tunnistaa. Ensimmäisessä versiossa 'hyvä' on, koska se on niin, se tarkoittaa, että hyvä oleminen on osa sen olemusta ja siitä on epäilemättä mahdollista. Myöhemmät filosofit ovat laajentaneet, supistaneet ja korjanneet klassisen tiedon määritelmää erinäisten ristiriitojen pohjalta lisäämällä siihen jotakin. Useat päätyvät siihen, että tieto on hyvin ja oikeutetusti perusteltu tosi ja oikeutettu uskomus, tosin varauksin (Niiniluoto 1980). - rationaalista spekulaatiota, jota antiikin filosofit harrastivat rationaalinen = järkiperäinen spekulaatio = pohdiskelu (usein korkealentoista) 5. Asioiden kriittistä analysointia - kriittisyys ja kyseenalaistaminen ovat olennaista filosofialle 6. Kielen analyysiä - filosofiassa kysytään, mikä eri käsitteiden ja lauseiden merkitys on 7.

ISMO  Parisuhde - YouTube SETÄMIEHET JA PYLLYLLE LÄPYTTELY

Onnellisuus Filosofia.fi

  1. ISMO Parisuhde - YouTube
  2. SETÄMIEHET JA PYLLYLLE LÄPYTTELY

tai loisti onnen paistehin, täss Suomen kansan vaikeimmat he vaivat kokivat. Tään kansan taistelut ken voi ... Ketonen & Myllyrinne - Filosofit - Duration: 2:47. flowrave 86,398 views. Ismo kertoo parisuhde-asioita. DVD:ltä 'Ismo Leikola Kasvaa Ihmisenä' Tour dates / Keikat http://ismo.fun/tour Tilaa koko DVD / Finnish DVDs http://ismo.fun/...