Värdet av en man citat

Men mest av allt för känslan att vinna. Att få vara i en situation där man vinner, där allt bara är bra, livet är enkelt då. När jag åkte av isen, när fansen lämnade arenan…oavsett om de tyckte jag var bra eller dålig så… jag önskar att de säger att jag gav allt” Vi tror även du gillar våra Citat av kända personer. 'Ett märke av en stor soldat är att han slår på sina egna villkor eller inte alls slagsmål.' - Sun Tzu 'Man kan veta hur man kan erövra utan att kunna göra det.' - Sun Tzu 'Möjligheterna multipliceras när de beslagtagas.' - Sun Tzu 'Planera för det som är svårt medan det är lätt, gör vad som är bra medan det är litet. Kapitel 10. Värdet av utbildning. Vi är här som ett folk … för att vi skall kunna ta del av varje sanning, av varje dygd, av allt på intelligensens område som är känt bland människor, tillsammans med det som Gud har uppenbarat till vår speciella ledning, och tillämpa detta i vårt dagliga liv och på så sätt utbilda oss själva och våra barn i allt som syftar till att upphöja ... Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa. – Nalle Puh; Om du dricker mjölk och pratar samtidigt, kan det sluta med att du måste dunkas i ryggen och torkas av en lång stund efteråt. – Nalle Puh; Glöm inte att en svans är en svans – och inte bara en extra stump där bak. – Nalle Puh “Om du hatar en person hatar du något inom honom som är en del av dig själv.” Detta är ett citat från Hermann Hesse som kan verka konstigast vid första anblick. Det kan till och med frammana en negativ reaktion. Men psykologer kallar detta fenomen för psykologisk projicering. ”En kvinna utan en man är som en fisk utan cykel.” Detta citat var myntat av den feministiska författaren och journalisten Gloria Steinem. Även om hennes ironiska kommentarer ibland har fått henne att komma i blåsväder har hon aldrig upphört att vara en stridskämpe för kvinnors rättigheter. Citat om samarbete och vikten av samarbete “Enighet är en styrka … när det finns lagarbete och samarbete, kan underbara saker uppnås.” – Mattie Stepanek “Talang vinner tävlingar, men samarbete och intelligens vinner turneringar.” “Det enda en musiker vill är att man ska vara alldeles stum, medan man själv gärna hade varit alldeles döv.” “Det enda man kan göra med goda råd är att lämna dom vidare. Själv har man aldrig nytta av dom.” Syftet med uppsatsen är att bidra med en modell hur man kan beräkna värdet av ett system för verksamhetsstyrning i en kommun. Som belysande exempel kommer Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i Stockholms stad att användas. Stockholms stad är en komplex organisation som är verksam i en föränderlig omvärld, då ... Värdet av tankarna för förståelsen. För att kunna förstå andras språk är det inte tillräckligt att man förstår orden. Man måste även förstå deras tankar. Med språket har vi ett sätt att bekräfta eller neka saker. Detta implicerar att en individ har en medvetenhet om vad han är och kan agera enligt sin egen fria vilja.

Ett konservativt argument för abort

2019.04.23 19:11 gothrian Ett konservativt argument för abort

Med den avancerade teknologin som vi har utvecklat så har abortfrågan tagits upp på nytt.
Och jag ser konservativa argument för att göra ändringar inom abort från SD, det finns även vissa som vill avskaffa abort utifrån ett konservativt perspektiv.
Argumenten baseras på att liv är heligt och har suveränitet och det argumenteras att liv börjar vid befruktning.
Och att det är från en moralisk ståndpunkt fel att ta ifrån potentialen som det livet innebär.
”Alla ska ha chansen för att skapa sig själv”
Från ett konservativt perspektiv på en nationell och ekonomisk nivå så uppmuntras även att människor får många barn, detta är för att välfärden och samhället är uppbyggt utav ett system som kräver att det är en konstant ökad tillväxt i befolkningen.
Detta sägs aldrig, men det är underliggande i retoriken om man är en konservativ tänkare.
Sen vet vi alla vad religion anser om abort.. tydligen.
Jag vill bryta tystnaden här från den konservativa sidan som är för abort.
Jag vill bemöta dessa argument på just ett konservativt sätt.
Jag tänker börja med en hård sanning: Liv har ett begränsat värde. Och liv måste ha ett begränsat värde för att det ska vara meningsfullt.
Vad innebär det? Vad betyder det?
Vi dör. Det är så enkelt att vi har ett tak, en gräns för hur länge vi kommer att leva.
Det vi gör när vi diskuterar abort är ifall vi har ett golv, ifall vi har en rot, en början. Och vart den börjar.
Om vi skulle hitta ett nyligen befruktat ägg på mars. Så skulle vi ha hittat liv i rymden, det skulle vara stora nyheter. Så det är sant att vid befruktning så är det liv.
Men så är även om vi skulle hitta en spermie på mars. Betyder det att liv startar i pungen?
Vi kan gå hur långt du vill gå med det argumentet: det var moraliskt rätt att din farfars far inte tog den där runken för 200 år sedan, utan sparade säden för sin fru, som eventuellt ledde till att du sitter och läser det här.
Så är det omoraliskt med abort? Att släcka liv? Jag tänker på riktigt citera bibeln här för ett ”för-abort” argument: Matthew 12:11-12
”If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out?” ”How much more valuable is a person than a sheep! Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.”
Nu den här versen har mer djup från ett psykologiskt och psykoanalytiskt perspektiv än vad som faktiskt behövs.
För du kan, om du väljer att göra en moralisk tolkning utav det här säga att Liv är så värdefullt att du har tillåtelse att trotsa guds vilja, så länge du känner till guds vilja och gör det försiktigt och respektfullt.
Som en läkare, exempelvis. Som räddar liv som annars skulle ha gått förlorade.
Men detsamma gäller motsatsen: Du får trotsa guds vilja, så länge du känner till den och gör det försiktigt och respektfullt.
Det var därför man hade ceremonier när man exempelvis slaktade djur, för liv är heligt.
Jag tog just ett citat från bibeln just för att det är grunden till vår västerländska civilisation, vart vi får våra värderingar ifrån, tänkandet där saker inte är svart eller vitt, utan det finns nyanser, det finns spelrum om man är vis, respektfull och ödmjuk.
Är det att göra gott, att göra abort? Det är individuellt.
Om du trampar på en myra. Är du ond då? Vad sägs om du ser en myra på andra sidan vägen och du väljer att gå över gatan enbart för att du ska trampa på den?
Precis.
Frågor man ställer sig om man funderar på att göra en abort är: ”Kan jag se till att det här barnet får ett bättre liv än mig?” ”Är jag redo att åta mig det här ansvaret av ett annat liv?”
Vem är du att diktera vad som är bra för barnet, om inte ens modern anser att det är bra för barnet att leva?
Kom på 10 saker som är värre än att dö. Saker eller situationer där du hellre dör istället för att uppleva det.
Det gick ganska snabbt, eller hur? Det finns många saker som är värre än att dö, och ändå så genomlider människor det dagligen. Av rädslan av döden. Men dem önskar att någon annan avslutar livet åt dem.
Skulle du vilja utsätta någon annan för dessa 10 saker som du just kommit på? Ett oönskat barn som har det ödet att den kommer växa upp i den misären?
Det är den spirituella sidan utav argumentet.
Men det räcker inte. Vi kan inte göra samhällsförändringar baserat på moral och spiritualitet, vi måste gå till naturen Darwinism och vara pragmatiska.
Förr så dödade vi barn efter de föddes om dem hade defekter. Varför gjorde vi det?
Dels på grund av spirituella argument, såsom dem ovan.
Men det är även så att bördor hämnar tillväxt i djurriket. Och vi är djur.
Vi dödar inte längre barn, och det är bra! Det är ett jävla mirakel att vi kan ta hand om fler, och även göra många av dem med defekter till produktiva människor med ett syfte!
Förstår du, hur stort det är att vi kan göra det?
Men det ÄR inte vishet och det är inte smart att ta på sig för många bördor, speciellt inte för många av andras bördor.
Både på ett individuellt plan, på en samhällsnivå eller på en nationell eller global nivå.
Vi lever inte i en utopi, våra resurser är inte obegränsade och det kan låta hårt och det kan låta kallt. Men om man anser att ens ofödda barn kommer ha ett sämre liv än sig själv. Om man anser att livet inte kommer ge barnet mening och mer onödigt lidande. För en mors lidande är ett barns lidande, och vise versa.
Så är det moraliskt och rätt med en Abort, både från den spirituella sida och även för samhället, som slipper bördan av barnet, och barnet slipper bördan av livet.
Att livet har ett begränsat värde är vad som ger det mening.
Värdera luft. Nu.
Luft har oändligt värde, och därför inget värde. Luft får bara ett värde för oss om det begränsas.
För vi vet att vi behöver luft för att leva, men ingen är villig att betala eller uppoffra någonting för det förrän det börjar ta slut.
Så vi behöver definiera värdet av livet. Och då måste vi värdera det utefter potentialen som livet ger.
Väldigt, väldigt försiktigt, väldigt ödmjukt och med den absolut största respekten för liv.
För liv är heligt.
Argumentet av att alla har rätt till liv. Är att göra det obegränsat, och gör det till att det inte har något värde och utan syfte eller mening.
Morgondagen är inte garanterad. Morgondagen är inte ett löfte som vi alltid kan hålla. Det är den andra hårda sanningen.
Potentialen för liv har ökat. Vi dödar inte nyfödda barn längre med defekter.
Men potentialen för ett meningsfullt liv ska alltid gå före värdet av liv. Även om det går hand i hand. Så är det i den ordningen som leder till välfärd, välmående och utveckling i vårat samhälle.
submitted by gothrian to svenskpolitik [link] [comments]


Sergio Agüero All 200 Man City Goals - YouTube Att citera Fredrik Backman: Och varje morgon blir vägen längre och längre 2020-05-02 R-VÄRDE - Jan-Erik berättar och förklarar Syra/bas-kemi: beräkningar av pH och pOH Att beräkna k värdet med hjälp av en formel Värdet av ett uttryck Integralberäkning Ma2 Potensfunktioner MaB/Ma2: Värdet av ett polynom

Laganda Archives - Citat - De bästa utvalda citaten

 1. Sergio Agüero All 200 Man City Goals - YouTube
 2. Att citera
 3. Fredrik Backman: Och varje morgon blir vägen längre och längre
 4. 2020-05-02 R-VÄRDE - Jan-Erik berättar och förklarar
 5. Syra/bas-kemi: beräkningar av pH och pOH
 6. Att beräkna k värdet med hjälp av en formel
 7. Värdet av ett uttryck
 8. Integralberäkning
 9. Ma2 Potensfunktioner
 10. MaB/Ma2: Värdet av ett polynom

Förklarar vad potenfunktioner är och visar exempel på hur man kan beräkna värdet av en potensfunktion, samt hur man kan lösa potensekvationer. Man City's all time leading goal scorer surpassed the 200 goal milestone for the club in August 2018. Watch all 200 goals starting with a double in his debut... Filmen visar hur värdet av en integral numeriskt kan beräknas med hjälp av en räknare från Texas Instruments (TI-83 och TI-84 Plus). Filmen beskriver formlerna för beräkning av pH, pOH, koncentrationen av sura joner och koncentrationen av basiska joner. ... pH och en syras protolysgrad (gammal!) - Duration: 10:12. Magnus ... Genomgång av hur man beräknar k värdet med hjälp av en formel. Beräkna värdet av algebraiska uttryck - Duration: ... selfLearn-en Recommended for you. ... 7 - Algebra - Fler uttryck och Hur man sätter in värden i uttryck - Duration: 7:30. Det så kallade 'R-värdet' är viktigt när man vill uppskatta hur stor spridningen är av en smittsam sjukdom. Är R-värdet större än 1 sprider sig sjukdomen okontrollerat men om det är ... Visar hur man beräknar värdet av ett polynom. Tea Time Jazz - Relaxing Instrumental JAZZ Music For Work,Study,Reading Relax Music 4,046 watching Live now Några snabba tips kring hur man citerar ur en text. ”Och varje morgon blir vägen hem längre och längre”, skriven av författaren till ”En man som heter Ove”, är en liten bok om att åldras och om att vara barnet...